Log In

आय टि सेल, जिल्हा परिषद नंदुरबार.

आय-टि सेल, नंदुरबार हे जिल्हा परिषद नंदुरबार साठी माहिती तन्द्रज्ञान सुविधा पुरवणारे केंद्र आहे. टपाल हा त्यांचा गतिमान शासन व माहिती प्रसारणासाठी सुरु करण्यात आलेला उपक्रम आहे.