About

जिल्हा परिषद नंदुरबार अंतर्गत जिल्हास्तरीय कार्यालयामध्ये दैनंदिन कार्यालयीन आवक-जावक टपालाचे व्यवस्थापन E-टपाल प्रणालीद्वारे पूर्ण केले जाते.